top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPrawnicy Online

Zasiedzenie, czyli jak nabyć własność nieruchomości


fot. muratorplus.pl

Starożytni Rzymianie uważani są za prekursorów prawa. Jest to bardzo słuszne stwierdzenie, ponieważ wymyślili wiele instytucji, które do dziś są używane przez systemy prawne na całym świecie. Nie inaczej jest z nabyciem własności, które poprzez niewielkie modyfikacje stosowane jest cały czas. Jednym z rodzajów nabycia własności jest zasiedzenie. W Polsce zasiedzieć można rzeczy ruchome jak i nieruchomości.


Trzeba zacząć od tego czym jest zasiedzenie. Mówiąc najprościej jest to nabycie własności poprzez upływ czasu. Może to dotyczyć np. kupna gruntu od nieuprawnionej do tego osoby.


Zasiedzieć można każdą nieruchomość : gruntową, lokalową jak i budynkową. Przy czym trzeba zauważyć, że grunt można zasiedzieć w części, a lokal tylko w całości.

Przesłankami zasiedzenia nieruchomości są posiadanie oraz termin, który wynosi 20 lub 30 lat. Zależny jest od posiadania w dobrej wierze lub nie. Do zasiedzenie prowadzi tylko posiadanie samoistne, czyli faktyczne władanie jak właściciel.


Aby doszło do stwierdzenia własności posiadanie musi być ciągłe. Nie musi to być jedna osoba, ponieważ można doliczyć czas poprzednika jeśli działał w dobrej wierze. Może to odbyć się na skutek przejścia posiadania lub dziedziczenia posiadania, ale jeśli łącznie wyjdzie 30 lat.


Posiadanie w dobrej wierze polega na tym, iż posiadacz z usprawiedliwionych przyczyn nie wie, że nie jest właścicielem. Jeśli będzie zachodziło niedbalstwo to już wtedy nie mamy do czynienia z takim działaniem. Przykładem działania w złej wierze jest sytuacja, gdy posiadacz wiedział, że nieruchomość nie posiada aktu notarialnego.


Skutkiem zasiedzenia jest wpis do księgi wieczystej, ale żeby do tego doszło posiadacz musi zgłosić sprawę do sądu. W postępowaniu konieczny jest udział byłego właściciela albo odpowiednie ogłoszenia, jeśli go nie znamy.

\


4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page