top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPrawnicy Online

Umowa Leasingu


Brak gotówki wcale nie musi przeszkodą przy kupnie np. samochodu. Co więcej kredyt czy pożyczka wcale nie jest potrzebna, ponieważ firmy często wychodzą do klientów z różnymi możliwościami. Jedną z nich i to uregulowaną w Kodeksie Cywilnym jest umowa leasingu.


Sama istota leasingu polega na tym, że finansujący oddaje rzecz ( którą wcześniej nabył w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa ) do używania bądź używania i pobierania pożytków korzystającemu, który zobowiązuje się do zapłaty określonej w ratach. Kwota ta nie może być niższa niż wartość wcześniejszego nabycia rzeczy.


Dodatkową osobą, która mylnie uważana jest za stronę tej umowy jest zbywca. Jest to osoba od której finansujący nabywa rzecz wcześniej.

Wraz z zawarciem umowy (konieczna jest forma pisemna) na korzystającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty rzeczy, chyba że strony umówiły się inaczej. To samo tyczy się wad rzeczy i jeśli zawarliśmy umowę z bankiem to nie domagamy się od niego naprawy.


Jeśli korzystający zacznie zalegać z przynajmniej jedną ratą, finansujący ma prawo do wyznaczenia konkretnego terminu z zastrzeżeniem wypowiedzenia umowy. Jeśli do tego dojdzie finansujący może żądać wszystkich zaległych rat pomniejszonych o to co skorzystał z powodu natychmiastowej spłaty.

Jeśli korzystający dał rzecz do użytku przez inną osobę, finansujący ma prawo do natychmiastowego zerwania umowy.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page