top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPrawnicy Online

Separacja? Czym różni się od rozwodu, jakie ma skutki prawne? Dowiedz się!


Ile w Polsce jest nieudanych małżeństw? Według gazety Rzeczpospolita w 2016 roku rozwiodło się aż 64 tysiące par. Ile było separacji? Jedynie 1,7 tysięcy. Co jest powodem tak niskiej ich liczby w stosunku do rozwodów?


fot. shutterstock

Przybliżmy zatem czym jest separacja. Separacja jest czasowym rozstaniem małżonków. Podobnie jak w rozwodzie, w grę w chodzi rozłąka małżonków, lecz tylko czasowa. Różny jest zatem ich cel. Separacja nie służy bowiem ustaniu małżeństwa, a jego naprawa. „Odpoczynek” od siebie daje małżonkom czas do przemyślenia w spokoju problemów i zadecydowaniu o przyszłości.


Czym różni się od rozwodu pod względem prawnym? Według art. 644 § 1 KRO niewiele gdyż : „Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Separacja może być orzeknięta przez sąd, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia ( art. 611 ). W przypadku, gdy żądanie wystosuje jeden z małżonków, sąd orzeka o również, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia ( art. 57 § 1 ). Jednak przy zgodnym żądaniu małżonków, sąd zaniecha orzeknięcia o winie ( art. 57 § 2 ). Przy separacji następuje ustanie wspólności majątkowej i możliwy jest podział majątku wspólnego. Małżonkowie nie mogą jednak zawrzeć małżeństwa ( 644 § 2 ). Kiedy separacja ustaje? Według art. 616 § 1, chwilą tą jest orzeczenie sądu o zniesieniu separacji, na zgodne żądanie obu małżonków.


Wszystko jest jasne, dopóki małżonkowie są bezdzietni. Co się dzieje jednak, gdy posiadają oni potomstwo, kto sprawuje nad nimi opiekę, jak wygląda sprawa alimentów?

Po pierwsze, jeśli dobro małoletnich dzieci stało na przeszkodzie, separacja nie może zostać orzeczona ( art. 611 § 1 ). Co do sprawy alimentów, sprawa ma się analogicznie jak w przypadku rozwodu. Sąd orzeka zatem, kto ma sprawować dalszą opiekę nad małoletnim dzieckiem, podział związanych z tym kosztów, a także jak mają wyglądać kontakty rodziców z dzieckiem. Po ustaniu separacji, sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem ( art. 616 § 3 ).


Skutki są więc niemal identyczne jak przy rozwodzie, główna różnica to zatem czasowość separacji. Pozwoli ona nam zobaczyć, jak wyglądało by nasze życie po rozwodzie, jednak bez rozwodu. Jeśli nie skreślamy jeszcze naszego małżeństwa i wciąż pokładamy nadzieję na poprawę, warto rozważyć tę opcję.

33 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page