top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPrawnicy Online

Rodzaje testamentów


fot. latweprawo.pl

Jednym z podstawowych praw człowieka ważnych na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu. Nie jest to obowiązkowe, bo w razie czego zawsze zostaje dziedziczenie ustawowe. Jest to instytucja znana od bardzo dawna, ponieważ Starożytni Rzymianie to uregulowali. Polski ustawodawca ustalił kilka możliwości utworzenia testamentu.Najbardziej popularną formą jest napisanie testamentu własnoręcznie, jest to testament holograficzny. Trzeba go podpisać oraz oznaczyć datą, przy czym brak daty nie powoduje nieważności testamentu.


Drugą formą jest testament notarialny. Jest to złożenie oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. Muszą być tam spełnione wymogi pisma notarialnego.

Inną możliwością, którą dopuścił polski ustawodawca jest możliwość ustnego złożenia oświadczenia woli. Jest to testament alograficzny. Osobami uprawnionymi do sporządzenia takiego testamentu są:

- przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego

-sekretarz gminy lub powiatu

- kierownik urzędu stanu cywilnego.

Osoba składa oświadczenie woli w obecności odpowiedniego urzędu i dwóch świadków. Protokół spisuje się wraz z podaniem daty, następnie odczytuje się go i testator go podpisuje. Osoby głuche i nieme nie mogą złożyć oświadczenia woli w takiej formie, ich obowiązuje testament holograficzny.


Inną formą jest testament ustny, który jest już szczególną formą. Można go sporządzić w kilku przypadkach :

- jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci testatora,

- jeżeli wskutek szczególnych okoliczności, zachowanie zwykłej formy jest bardzo utrudnione lub niemożliwe.

Odbywa się to w obecności 3 świadków, przy czym można to wyrazić w formie alfabetu głuchoniemych. Stwierdzenie ważności odbywa się na podstawie zeznań świadków, lub na podstawie pisma poświadczonego datą, które spisze jeden ze świadków.


Ostatnią formą jest testament sporządzony podczas podróży na polskim statku wodnym albo powietrznym. Osoba przedstawia ustnie oświadczenie woli przed kapitanem statku lub jego zastępcą w obecności dwóch świadków. Jest to szczególna forma testamentu alograficznego, więc jedna osoba spisuje oświadczenie i daje do podpisu testatorowi. Jeśli podpis nie jest możliwy należy podać przyczynę.


9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page