top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPrawnicy Online

Najważniejsze przywileje umowy o pracę


Z roku na rok coraz więcej Polaków jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Szczególnie mocno wzrasta odsetek pracowników wśród osób młodych. Również pracodawcy często idą „na rękę” i dają możliwość wybory rodzaju umowy – czy to umowa – zlecenie, umowa o dzieło czy wspomniana wcześniej umowa o pracę. Warto się więc zastanowić jakie przywileje daje nam właśnie ten sposób zatrudnienia pracowników, ponieważ mimo korzystania z tej umowy ludzie często nie wiedzą jakie dzięki temu przysługują im prawa.


Po pierwsze umowa o pracę nie jest cywilnoprawną formą zatrudnienia, jest opisana w kodeksie pracy i właśnie to czyni osoby związane z pracodawcą ta umową pracownikami. Dzięki temu przysługuje nam więcej praw.

Pierwszym z nich jest urlop wypoczynkowy. Pracownik wybierając się na urlop wypoczynkowy cały czas ma prawo do świadczenia pieniężnego. Oczywiście nie jest on ograniczony. Długość UW zależy od stażu pracy – jeśli poniżej 10 lat wynosi on 20 dni, a powyżej – 26 dni w ciągu roku. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie może przejść na następny rok. Niektóre grupy zawodowe mają inny wymiar określony w ustawach szczególnych np. nauczyciele, u których wynosi on 35 zgodnie z Kartą Nauczyciela.


Ważnym aspektem jest płaca minimalna, która z roku na rok jest zwiększana. Obecnie wynosi ona 2100 zł brutto. Pracodawca nie może płacić mniej, a jeśli w umowie jest wpisana niższa kwota to nie powoduje to nieważności, tylko dalej pracodawca ma obowiązek wyrównać tę kwotę do płacy minimalnej.


Po trzecie kolejnym przywilejem jest wymiar godzinowy pracy i związane z nim przerwy. Każdemu pracownikowi przysługuje 15 min przerwy przy 6 godzinnym wymiarze pracy. Kodeks Pracy określa również maksymalny wymiar godzin pracy – w ciągu dnia 8 ( nie licząc ew. dodatkowo płatnych nadgodzin, ale maksymalnie 12 w ciągu dnia), a tygodniu 40. Nie musi być to sztywny podział, ponieważ w jednym tygodniu można przepracować 30 godzin, a w drugim 50. Co więcej pracodawców i pracowników obowiązuje 5 dniowy tydzień pracy, czyli dwa dni wolne.


Dodatkowym i to obowiązkowym urlopem jest urlop macierzyński, który wynosi 20 tygodni. Pracownikom przysługuje też urlop rodzicielski, który wynosi 32 tygodnie. Oba są płatne. Urlop rodzicielski jak macierzyński przysługuje obojgu rodziców.


Kolejnym urlopem, na który zezwala nam umowa o pracę jest urlop bezpłatny. Wydawany jest na wniosek pracownika, może trwać nawet rok.


Umowa o pracę oferuje nam również coś takiego jak okres ochronny. Jest to okres, w którym pracownik nie może zostać zwolniony, a dotyczy to osób którym zostało nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ten sam przywilej przysługuje również osobom, które są na urlopie rodzicielskim, macierzyńskim oraz bezpłatnym.

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page