top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPrawnicy Online

Ile „procent” podatku masz w cenie alkoholu? Ile pieniędzy zaoszczędził byś, gdyby nie akcyza?Akcyza jest specjalnym podatkiem pośrednim, nakładanym na tak zwane artykuły luksusowe, w celu zarówno ograniczenia ich spożycia jak i zasilenia budżetu państwa. W 2016 r. wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosły 65,7 mld złotych. Jaki był w tym wkład alkoholu? Ponad 12 mld złotych ! Mowa więc tu o kwotach ogromnych.


Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym do grupy alkoholi wylicza : alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie ( art. 92 ).

Stawki akcyzowe :


1. Alkohol etylowy – 5704 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie, przy temperaturze 20°C.

2. Piwo ( jak również mieszaki piwa z napojami bezalkoholowymi, jeśli alkohol stanowi co najmniej 0,5 % gotowego wyrobu ) – 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato (stosunek masy ekstraktu do masy gotowego produktu ).

3. Wino – 158 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu .

4. Napoje fermentowane :

a. cydr i perry – 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

b. pozostałe napoje fermentowane – 158 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

5. Wyroby pośrednie ( np. sherry czy porto ) – 318 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Akcyzę płaci więc wytwórca. W teorii, gdyż akcyza jest wliczona w cenę produktu. Ewentualne podwyżki lub obniżki akcyzy odczują więc konsumenci. Ile wynosi akcyza w przeliczeniu na butelki?

Wódka o cenie 20 zł za 0,5 l – 11,41 zł to akcyza.

Piwo o cenie 3 zł za 0,5 l – 0,49 zł to akcyza

Wino o cenie 15 zł za 0,7 l – 1,11 zł to akcyza


Czy to dużo czy mało, zdecydujcie sami. Kto natomiast te stawki ustala? Oczywiście Sejm RP, jednak nie ma w tej sprawie pełnej swobody. Unijna dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych ustala bowiem minimalne stawki tego podatku. Nie mogą być więc niższe, ale mogą być wyższe.

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page