top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPrawnicy Online

BHP - dlaczego warto przestrzegać


fot. wroclawbhp.pl

Każdy z nas ze znudzeniem siedział w sali lekcyjnej lub w nowym miejscu pracy i słuchał tego samego, a konkretnie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiele osób nawet nie do końca wie o co w nich chodzi mimo podjęcia pracy. Warto jednak poświęcić trochę czasu i zapoznać się z nimi. Może to pomóc nam zachować bezpieczeństwo oraz uniknąć kar związanych z ich przestrzeganiem.


Odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad BHP jest Państwowa Inspekcja Pracy, która jest organem kontroli i nadzoru. Same zaś podstawowe przepisy uregulowane są w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniach z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na czele.


Każdy pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia. Może to zrobić sam, jeśli ma do tego uprawnienia albo zlecić to specjalistom spoza zakładu pracy. Obowiązkiem każdego pracownika jest odbycie tego szkolenia oraz złożenie podpisu stanowiącego zapoznanie się obowiązującymi zasadami. W razie nie zapoznania się dochodzi do poświadczenia nieprawdy.


Pracownik może zostać ukarany przez pracodawcę poprzez:

- upomnienie

- naganę

- karę pieniężną.

Wyżej wymienione upomnienia zawiera art. 108 Kodeksu Pracy. Kara może być nałożona na pracownika w ciągu 2 tygodni od dowiedzenia się przez pracodawcę o danym czynie oraz w ciągu 3 miesięcy od popełnienia czynu, przy czym zawsze potrzebne są konkretne wyjaśnienia pracownika.


Pracodawca zaś może być ukarany przez PIP oraz sądy. Inspektor pracy ma prawo do nałożenia mandatu na pracodawcę w wysokości do 2000 zł, zaś sąd może wymierzyć karę grzywny do 30 000 zł. W przypadku rażącego i umyślnego naruszenia zasad BHP pracodawca może usłyszeć karę do 3 lat pozbawienia wolności, a w razie nieumyślnego do roku pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub karę grzywny.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page